1. Initiatieffase

Bekijk het prikbord

De initiatieffase is de eerste fase in het proces. Iedereen met een idee of een droom kan een initiatief starten. Je gaat dan op zoek naar mensen die in dezelfde zoekregio dezelfde woon-ideeën hebben.

Bouwgroepen overzicht

2. Kavel zoektocht

Het vinden van een locatie om te bouwen is de grootste uitdaging van het proces. Steeds meer gemeentes geven grond uit voor collectieve (zelf-) bouwprojecten. Vaak kun je je via gemeentelijke website vinden hoe je hiervoor in aanmerking komt. Als groep kan je natuurlijk ook van een private grondeigenaar bouwgrond kopen of je inschrijven voor een collectief bouwproject van een professionele ontwikkelaar.

CrowdBuilding werkt aan een overzicht van alle beschikbare locaties en projecten in Nederland en kan helpen bij het benaderen van de gemeente waar jullie groep graag wil wonen.

3. Ontwerpfase

Bouwgroepen overzicht

Zodra je groep een locatie heeft gevonden start bij zelfbouwprojecten de ontwerpfase. In ongeveer een jaar tijd werk je als groep samen met een architect, een procesbegeleider en een team aan adviseurs aan het vertalen van jullie ideeën naar een ontwerp. Het doel is het verkrijgen van een bouwvergunning. De kosten van deze fase dien je als bouwgroep zelf te financieren.

Schrijf je je via CrowdBuilding in voor een project van een ontwikkelaar, dan wordt je gedurende het project zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende fasen van het proces. De kosten van de ontwerpfase zitten bij een ontwikkelaar vaak verwerkt in de uiteindelijke koopprijs van de woning.

Het ontwerptraject zelf kent verschillende fases:
Schets Ontwerp (SO): waarbij een grove opzet van het gebouw wordt gemaakt.
Voorlopig Ontwerp (VO): waarin de positie van alle woningen en overige functies worden vastgelegd.
Definitief Ontwerp (DO): Hierbij worden de details en de constructie van het gebouw uitgewerkt. Bouwvergunning: Op basis van het DO wordt de bouwvergunning aangevraagd.
Technisch Ontwerp (TO): Het ontwerp wordt uitgewerkt zodat een aannemer het kan bouwen.

4. Financiering

Na het verkrijgen van een bouwvergunning moet je als zelfbouwer of bouwgroep het contract met de aannemer sluiten. Dit heet de aanneem-overeenkomst. Met deze overeenkomst, de bouwvergunning en een locatie kan de financiering worden georganiseerd. Een hypotheekadviseur kan voor de hele bouwgroep bemiddelen bij verschillende banken. Als je een wooncoöperatie wil financieren moet hier een gespecialiseerde adviseur aan te pas komen.

Sluit je je aan bij een project van een professionele ontwikkelaar, dan kun je op de gebruikelijke manier je hypotheek organiseren.

5. Bouwfase

Alle bouwgroepen op de kaart

Zodra de financiering rond is of er voldoende inschrijvingen zijn op een professioneel project kan de bouw beginnen. De bouw van een woongebouw van 30 woningen duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.

Bouw je zelf? Dan is het tijdens dit proces verstandig een directievoerder de bouw namens de bouwgroep te laten controleren. Zo weet je zeker dat de afspraken die jullie met de aannemer hebben gemaakt ook worden nagekomen.

6. Gebruiksfase

Bouwgroepen overzicht

Nadat de aannemer of de ontwikkelaar jullie woongebouw naar wens heeft opgeleverd kan het genieten van jullie ideale woonplek beginnen. Hebben jullie zelf het eigendom van de woningen, dan moet je met elkaar een Vereniging van Eigenaren oprichten om het gebouw goed te kunnen beheren. Als er mensen gaan verhuizen kunnen jullie via CrowdBuilding weer nieuwe buren vinden die graag in een fijne bouwgroep willen wonen.