Deel Erf
_

Op de grens tussen de Harderwijkse wijk Frankrijk en de Hierdense Enk wordt een landbouwperceel getransformeerd naar een collectief woonerf. Hier worden in drie gebouwen clusters, landelijke gebouw volumes gerealiseerd (boerderij/schuurtypologie) waarbinnen verschillende typen seniorenwoningen worden gehuisvest.  

 
Zorg dragen voor leefbare
gemeenschappen in een
hoogwaardige omgeving
— Visie op hoofdlijnen Buitengebied Harderwijk
 

De locatie
_

Het beoogde perceel ligt aan de oostzijde van de Grensweg en heeft grote potentie om te worden ingericht als woonperceel. Het is gelegen in het buitengebied aan de rand van Frankrijk. Aan drie zijden hebben de belendende percelen een woonbestemming.

De eigenaar van het perceel heeft dan ook de intentie de functie van het perceel te wijzigen naar wonen, maar wel op een kwalitatief hoogwaardige manier die in overeenstemming met de waarden en wensen van gemeente Harderwijk en een verrijking is voor het Hierdense landschap.

jpg
 
Ons Frankrijk-.jpg

De oude dag in Frankrijk
_

Alle woningen zijn levensloopbestendig, zijn zoveel mogelijk gelijkvloers en hebben brede gangen en deuren. Indien bewoners (over een aantal jaar) echte zorg nodig hebben, kan (collectief) zorg aan huis ingeschakeld worden. Bewoners kunnen zo voor lange tijd zelfstandig blijven wonen. 

Door faciliteiten en ruimtes met elkaar te delen hebben bewoners naast de individuele woning veel ruimte voor logees, etentjes, recreatie en musiceren. Elektrische fietsen en auto’s worden gedeeld en er is een collectieve kruiden- en theetuin waar vrijblijvend in gewerkt kan worden. Dit is niet alleen praktisch maar bevordert ook de sociale interactie en voorkomt vereenzaming van mensen. 

 

Samen bouwen
_

ONS Frankrijk wordt ingericht als een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) of MO (Mede opdrachtgeverschap) ontwikkeling. Dit betekent dat eindgebruikers een hoge mate van invloed hebben op de ontwerp- en ontwikkelingsfase. Maar het doel van ONS Frankrijk gaat verder dan de bouw. Ook in de gebruiksfase trekken bewoners gezamenlijk met elkaar op.

Bouwen en wonen in deze vorm is sterk in opkomst in Nederland. Het is een leuke, sociale en duurzame manier om samen met toekomstige buren een droomwoning te realiseren.

Naast een kostenvoordeel in de bouw zorgt bouwen met een groep ook voor sociale cohesie. Bewoners kunnen elkaar helpen en gezamenlijk voor de collectieve functies zorgen. Daarnaast kan tijdens de gebruiksfase ook veel met elkaar gedeeld worden; auto’s, gemeenschappelijke ruimtes, investeringen in duurzaamheid, etc. Delen is het nieuwe hebben.

Samen bouwen.jpg