Poelenburg, Zaanstad

De Vrije Watering

Aan de oostzijde van de wijk Poelenburg in Zaandam is ruimte voor Particulier Opdrachtgeverschap (PO) en Mede Opdrachtgeverschap (MO).

De Vrije Watering is een groene strook tussen het brede water van de Watering en de wijk Poelenburg. Het is een centrale plek met voorzieningen en tegelijkertijd een buurt met een groen aanzicht en aanliggend water. In de nabije omgeving vind je diverse sportverenigingen, scholen, supermarkten en andere winkels. Poelenburg is een wijk in verandering en een van de groenste van Zaanstad. Diverse parken en het centrum van Zaandam liggen om de hoek.

Voorlopig stedenbouwkundig plan

De kavels liggen rondom binnenhoven, wat onder andere zorgt voor een goede verbinding met de aanliggende wijk Poelenburg, goede parkeeroplossingen en een prettig uitzicht voor omwonenden. Tussen de binnenhoven wordt het water doorgetrokken tot aan de straat Poelenburg. Dit zorgt voor een buurt met een ruimtelijk aanzicht waar de natuur naar binnen treedt. De straatjes worden ontworpen zodat buiten spelen, parkeren en groen gecombineerd worden.

Woningen

Het plan biedt ruimte voor 26 PO-woningen en 38 MO-woningen. Daarnaast komt er in het noordelijk deel van plangebied De Vrije Watering een appartementengebouw met 35 sociale huurwoningen van Rochdale.

Eerder was er ook sprake van CPO woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: woningen die je samen met een groep realiseert), maar deze vorm komt te vervallen.

Wat gebeurt er verder in het gebied

De wijk Poelenburg is volop in ontwikkeling en staat bekend als één van de groenste wijken van Zaanstad. De huidige flat aan de Jasperstraat/Clusiusstraat met 117 sociale huurwoningen is in sterk verouderde staat en wordt gesloopt. Op deze plek tegenover plangebied De Vrije Watering legt de gemeente Zaanstad het ontwerpbestemmingsplan ‘Jasperstraat’ ter inzage voor een nieuw woningbouwcomplex met 320 nieuwe woningen met een divers programma (sociale huur, middenhuur en koop) in Poelenburg. Ook komt er op deze plek een zogenoemd Huis van de Wijk, een modern buurtcentrum met alle mogelijke voorzieningen.

Tussen de locatie van de Jasperstraat/Clusiusstraat en plangebied De Vrije Watering, ligt de straat Poelenburg in een groene ruimte. Het is de bedoeling dat deze straat veiliger wordt om over te steken en dat de groene ruimte verandert in een echt park. De auto is dan te gast. Het ontwerp moet nog worden gemaakt, samen met de huidige en toekomstige omwonenden.

Planning & proces

Op dit moment wordt het stedenbouwkundig plan verwerkt in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan ligt na de zomer van 2022 ter inzage. De eventuele reacties die daaruit komen, worden verwerkt, zodat het plan daarna kan worden vastgesteld. Hieronder een kort overzicht van deze planning op hoofdlijnen:

September/oktober 2022: Bestemmingsplan ter inzage

Begin 2023: Vaststellen bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en selectiecriteria. Start inschrijvingen zelfbouw.

Begin 2024: Verwachte start zelfbouw en realisatie wooncomplex Rochdale.

Oplevering woningen: onbekend

Begin 2023 wordt meer bekend over de inschrijfprocedure en selectiecriteria rondom de zelfbouwkavels van De Vrije Watering. De selectie van een ontwikkelaar voor de MO kavels vindt ook rond die tijd plaats.

Inklappen
Lees verder

Woonvormen die bij deze bouwkavel passen

Groepen geïnteresseerd in deze bouwkavel

No items found.

Agenda

No items found.

Kenmerken

Algemeen
Deadline aanmelding
Dec 31, 2021
Type aanbod
Aankondiging
Bebouwingstype
Geschakelde woningen
Eigendomstype
Woonmillieu
Stadsrand
Aantal woningen
Prijs
Minimum aantal woningen
woningen
Maximum aantal woningen
79 woningen
Funda link
Funda.nl
Minimum prijs
Maximum prijs
Contact Informatie
Type aanbieder
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Naam
Email
info@devrijewatering.nl
Telefoonnummer
Website
Klik hier
Website link
Oppervlakte
Oppervlakte kavel
Bebouwbaar oppervlakte
Maximum realiseerbaar woonoppervlakte