Rooftop Living

Veel daken in steden hebben ruimte voor een extra woonverdieping in de vorm van 1 of meer Rooftop Penthouse(s). Vooral als een gebouw leegstaat en/of een transformatie ondergaat, ontstaat er ruimte om deze bijzondere woontypologie toe te voegen aan de stad. The sky is the limit!

New crowds