Samen bouwen aan een eerlijke, duurzame en sociale leefomgeving.

CrowdBuilding draagt op een eerlijke, duurzame en sociale manier bij aan de woningbouw opgave in Nederland en maakt collectieve woningbouw toegankelijk voor iedereen. CrowdBuilding verbindt gemotiveerde woningzoekers met een gedeelde woondroom en brengt hen in contact met bouwprojecten of bouwlocaties om zelf hun woondromen werkelijkheid te maken.

Waarom?
In Nederland is de bouw van woningen vooral top-down georganiseerd: commerciële marktpartijen bepalen hoe we wonen. Hierdoor zijn veel woningen gebouwd voor financiële winst en niet voor optimale woonkwaliteit en duurzaamheid. Bovendien zijn de woningen vaak alleen geschikt voor stereotype huishoudens en wordt er geen rekening gehouden met nieuwe woonvormen.

Collectieve woningbouw is bottom-up. Hier bepalen bewoners zelf hoe ze willen wonen en bouw je samen aan een leefplek die perfect aansluit bij jouw wensen. Hierin zijn eigenheid, kwaliteit, duurzaamheid en een sterk gevoel van community de belangrijkste drijfveren. Dit leidt tot fantastische woonplekken en woongemeenschappen zoals drijvende buurten, duurzame wooncoöperaties en eco-dorpen. Op dit moment zijn dit soort projecten helaas weggelegd voor slechts een handjevol mensen. Hier wil CrowdBuilding verandering in brengen.

Hoe?
Samen een woonplek ontwikkelen is op dit moment erg lastig. Voor veel mensen is die drempel te hoog. Dit moet en kan anders. CrowdBuilding maakt het proces toegankelijk voor iedereen en voorziet in de middelen om alle stappen te kunnen doorlopen.

CrowdBuilding maakt de collectieve woonbehoefte lokaal zichtbaar door mensen te verzamelen die een woondroom delen. Op die manier kan CrowdBuilding gemeenten overtuigen om meer ruimte te bieden aan collectieve woningbouw en bottom-up ontwikkelingen. Daarvoor hebben we jullie nodig.

Sluit je daarom aan en laat zien waar jij samen wilt bouwen!

Meld je aan